EnzyVit Logo Registrace |  Přihlášení ČeskýCzech
SERRAPEPTÁZA A DOPLNKY VÝŽIVY
SHOPING BAG 0 ks 0.00 EUR
(0.00 CZK)
O nás Porovnání Upozornenie_EU Dávkování Zaujímavosti Kontakt
kat BOJ PROTI COVID-19
kat ENZÝMY
kat ENZÝM NATTOKINÁZA
kat ENZÝM SERRAPEPTÁZA
kat VITAMÍNY A MINERÁLY
kat ROSTLINNÉ VÝŤAŽKY
kat DOPLNKY STRAVY
kat DOCTORS BEST
kat KLOUBY A KOSTI
kat CHUDNUTÍ
kat SWANSON
kat PRE ZVIERATÁ
kat SALUTEM PHARMA
Novinky

DOCTORS BEST NATTOKINAZA 2000FU 270 Vegetarianskych kapsúl

DOCTORS BEST NATTOKINAZA

55.90 EUR 

Arthur andrew FLORAPHAGE 90 Vegetarianskych kapsúl

Arthur andrew FLORAPHAGE

36.50 EUR 

http://serrapeptaza.sk/s/29/porovnanie/
http://www.serrapeptaza.sk/s/24/davkovanie/
Akční produkty

DOCTORS BEST Acai, 500 mg, 120 Veggie Caps

DOCTORS BEST Acai, 500 mg

13.00 EUR 
(360.10 CZK)

DOCTORS BEST VITAMIN D3 2,000 IU 180 sofgelových tabliet

DOCTORS BEST VITAMIN D3 2

10.90 EUR 
(301.93 CZK)

https://obchody.heureka.sk/serrapeptaza-sk/recenze/
Zavrieť okno

Obchodní podmínky 

1. Obecná ustanovení a definice
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157,  (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající" ) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.serrapeptaza.sk 
1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.serrapeptaza.sk mezi prodávajícím a kupujícím.
1.3 V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, občanského zákoníku a zák. č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele o změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
1.4 Kupujícím (objednatelem) se rozumí v systému zaregistrovaná osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu www.serrapeptaza.sk, a jejíž koupené zboží nebo věcná plnění neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího, obsahující údaje o kupujícím (jméno a příjmení, úplná přesná adresa , e-mail, telefonní číslo), předmět plnění - název zboží, množství a jeho cena, místo dodání. V případě, že zboží bude přebírat jiná osoba než kupující, je žádoucí zaslat identifikační údaje této osoby. Objednávky přijímáme i telefonicky nebo písemně av těchto také uvádějte všechny výše uvedené náležitosti.
 
2. Objednávka a kupní smlouva
2.1 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu. Kompletní a úplnou objednávku přijatou elektronicky, Vám i elektronicky neprodleně potvrdíme.
2.2 Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.
2.3 Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta a uzavřena výhradně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti s využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, a pod.Zmluvou, jejímž předmětem je prodej zboží, se rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi kupujícím a prodávajícím. 
2.4 Za podstatné podmínky dohodnuté v době potvrzení se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho množství), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží, úplná identifikace kupujícího.
2.5 Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za něj sjednanou cenu, s čímž je výslovně seznámen před odesláním objednávky, a to formulací "Jsem obeznámen, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu" uvedenou při vytváření objednávky. 

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případě stornování již potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou takovým jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody především v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné zhotovit podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Náhrada škody může být do výše 50% z celkové ceny zboží.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku, kterou nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 14-ti dnů.
 
4. Cenové podmínky
4.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 20%
4.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny při objednávce.
4.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: EUR / CZK / HUF
 
5. Poštovné
5.1  Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice, Slovensku, MAďarsku a ostatních států EU. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží v paušální výši stanovené v závislosti na hmotnosti objednaného zboží (cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné hmotnsti objednávky po všech slevách) je uvedena při objednávce a přepravci jsou:
Kurýr - společnost Geis Parcel CZ sro 
Kurýr DPD slovakia

Slovenská pošta s doručením na adresu

5.2 Poštovné a balné pro jiné dodávky se stanoví individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

 
6. Podmínky a možnost platby za zboží
6.1 Uhrazením dobírky a ceny tovaru při převzetí zboží vyplacení kurýrovi.
6.2 Platební kartou
6.3 Na základě vystavené zálohové faktury převoden ma účet před expedovaním objednávky

6.4 Trust pay bránou

6.5 PayPal

 
7. Dodací podmínky
7.1 Zboží objednané do 20:00 a dostupné skladem expedujeme další pracovný den.

7.2 Každý kupující je informován o změnách ve stavu jeho objednávky emailem.
7.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím pošty, kurýrem Geis Parcel sro nebo DPD slovakia na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu (doklad o koupi výrobku), písemný návod o způsobu použití a údržby výrobku ve státním jazyce, pokud si to daný výrobek vyžaduje. 
7.4  Vlastnické právo k objednaným výrobkům přechází na kupujícího jejich převzetím a zaplacením kupní ceny. 
7.5 Zboží dodáváme na celém území České a Slovenské republiky a EU. 
7.6 Jiné dodání zboží provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek dohodnutých mezi kupujícím a prodávajícím (emailem).

 

8. Odstoupení od kupní smlouvy 
Právo na odstoupení od smlouvy
Kupující má právo v souladu s ustanoveními zák. č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, příp. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete poslední díl nebo kus zboží, které sestával z několika dílů (kusů). Při uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením - dopisem zaslaným poštou na adresu:
 EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157
K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který vám jsme Vám zašleme. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy (oznámení o odstoupení od smlouvy nám odešlete nejpozději v poslední den uvedené zákonné lhůty). 
 
Důsledky odstoupení od smlouvy
- Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. 
- Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků. 
- Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu. 
- Zboží nám zašlete zpět nebo jej přineste na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před uplynutím 14 denní lhůty. 
- Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. 
- Informace o odpovědnosti spotřebitele za škodu vzniklou na vráceného zboží: "Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží."
 
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí si strany všechny vzájemně přijatá plnění. Proto pokud dojde k uplatnění tohoto práva, kupující je povinen dodržet následující podmínky k vrácenému zboží:
- Vrácené zboží musí být v původním obalu 
- Vrácené zboží musí být nepoškozené
- Vrácené zboží musí být kompletní (včetně návodu o způsobu používání, příbalového letáku a podobně, pokud byly součástí balení výrobku)
- Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura
- V případě výživového doplňku zboží musí být v neporušeném obalu
 
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
- Prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- Prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
- Prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
- Prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
- Provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; 
 
Vámi vrácené zboží doporučujeme zaslat doporučeně, i pojistit, jelikož neručíme za jeho možnou ztrátu na cestě k nám ze strany třetího subjektu.  Zásilky na dobírku nebudou akceptovány!  V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možné akceptovat úplné odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
 
9. Záruční podmínky a Reklamační řád
9.1 Na zboží zakoupené u společnosti  EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 poskytujeme kupujícímu - fyzické osobě, záruční dobu 24 měsíců podle ustanovení občanského zákoníku.
9.2 Ke každému zboží je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi), která slouží zároveň jako záruční doklad.
9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednán, takové zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části
9.4 Reklamaci nelze uplatnit na vady výrobku způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením ze strany kupujícího. Výrobek nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben). Reklamaci nelze uplatnit ani na vady vzniklé běžným používáním a opotřebením výrobku.

9.5 Reklamační řád se vztahuje na zboží, zakoupené u společnosti  EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157, u kterého záruční doba ještě plyne. Reklamaci uplatňujte prokazatelně uvedením vady výrobku a zasláním tohoto reklamovaného výrobku prodávajícímu na adresu:  EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157
Upozornění: Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a případně pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou naší společností přebírány, ani akceptovány !!!.
9.6 Práva kupujícího:
§ 622 občanského zákoníku
Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud věc nebyla ještě použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
§ 623 občanského zákoníku
(1) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
(2) Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci
 
10. Informace pro kupujícího
- Pokud bude uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím smlouva na dobu určitou (což na prodej námi nabízeného zboží zatím nerealizujeme), bude délka trvání takové smlouvy individuální a bude uvedena přímo v konkrétní smlouvě; 
- Smlouvy na dobu neurčitou neuzavíráme na prodej námi nabízeného zboží;
- Pro smlouvy na prodej zboží na splátky trvá závazek kupujícího platit třetí osobě (splátkové společnosti) splátky po celou dobu, na který byla taková smlouva mezi nimi uzavřena;  
- Naše společnost nemá zatím vytvořen kodex chování;
- V případě sporných situací mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z uzavřených kupních smluv, které nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, je možné postupovat výlučně soudní cestou a domáhat se práva v občansko-právním řízení. 
- V případě podání Vašeho návrhu, připomínky, stížnosti nebo podnětu se budeme těmito neprodleně zabývat s přihlédnutím k jejich závažnosti a naléhavosti, a po odborném přezkoumání a posouzení Vám zašleme informaci o výsledku. Na komunikaci s námi můžete využít kontaktní formulář, nebo jinou formu uvedenou v kontaktech.
- Prodej některých výrobků jsou prodávány ve formě prostredkovania jako bazar, které nám dávají do komise naši zákazníci. Samozřejmě výrobky mají SK etiketu, jsou v neporušeném obalu, as platným datem spotřeby a vztahují se na ně všechny výše uvedené podmínky.
 
11. Odpovědnost za vady na stránce www.serrapeptaza.sk
11.1 Společnost  EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 upozorňuje, že informace uvedené na www.serrapeptaza.sk jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

11.2 Společnost EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 může kdykoli změnit výrobky popsané na svých stránkách. Nabídka výrobků je platná v takové podobě, jak je v době uzavření smlouvy uvedená na web stránce.

11.3. Společnost  EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.
 
12. Ochrana osobních údajů
12.1 Společnost  EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 se plně řídí zákonem č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá vaše osobní data. Tyto chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

12.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv. Newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace potvrzujete, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

12.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (Hecker). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 
13. Závěrečné ustanovení
13.1 Veškeré vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech neošetřených těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku a zák. č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.
13.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 15.01.2015
13.3 Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit v případě potřeby a podle legislativních změn.
 
14. Schválení Všeobecných Obchodních podmínek (VOP) ze strany kupujícího
Okamžikem kdy kupující na stránkách www.serrapeptaza.sk klikne na odkaz "REZERVOVAT ZBOŽÍ" byl seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu, umístěným pod formulářem objednávky, má se za to, že kupující se řádně seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami,  tyto si prostudoval a tím i akceptoval a 
to potvrdí i zašrtnutím políčka. VOP se stávají součástí dohody stran.

 

15.  Alternativní řešení sporů (ADR)

Ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji a zákona č.391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů s účinností od 1.2.2016 Vás, jak spotřebitele / kupujícímu informujeme, že v případě, že nejste spokojen se způsobem vyřízení Vaší reklamace, nebo se domníváte, že my, jako prodávající jsme porušili Vaše práva, máte právo se na nás obrátit s žádostí o nápravu a to prostřednictvím naší poštovní adresy nebo elektronické adresy info enzymovaterapia.sk.

 

Pokud my, jako prodávající odpovíme na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpovíme do 30 dnů od jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (subjekt ARS). Podle zákona č. 391/2015 Sb. jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Sb .. Návrh na zahájení alternativního řešení sporů může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb

 

Spotřebitel / kupující může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO (RSO = řešení sporů online), která je dostupná online na této adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternativní řešení sporů (ADR) může využít pouze spotřebitel / kupující - fyzická osoba. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem / kupujícím a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu je nižší než částku 20 EUR.Subjekt Alternativní řešení sporů ADR může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.'
EnzyVit Logo
SERRAPEPTÁZA
A DOPLNKY VÝŽIVY
INFORMACE
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
© EnzyVit s.r.o. 2017, Serapeptaza, Vitamin D3, artemisinin, coenzym Q10, Serrapeptaze, Serrapeptaza, Acai, Gingko