Tato webová stránka používá cookies. Pokračováním v prohlížení si této webové stránky bez změny nastavení vašeho webového prohlížeče pro soubory cookie souhlasíte s používáním cookies.
Další informace o našich souborech cookie a jejich využívání.
Ok
EnzyVit Logo Registrace |  Přihlášení ČeskýCzech
SERRAPEPTÁZA A DOPLNKY VÝŽIVY
SHOPING BAG 0 ks 0.00 EUR
(0.00 CZK)
O nás Porovnání Upozornenie_EU Dávkování Zaujímavosti Kontakt
kat BOJ PROTI COVID-19
kat ENZÝMY
kat ENZÝM NATTOKINÁZA
kat ENZÝM SERRAPEPTÁZA
kat VITAMÍNY A MINERÁLY
kat ROSTLINNÉ VÝŤAŽKY
kat DOPLNKY STRAVY
kat DOCTORS BEST
kat KLOUBY A KOSTI
kat CHUDNUTÍ
kat SWANSON
kat PRE ZVIERATÁ
kat SALUTEM PHARMA
Novinky

DOCTORS BEST NATTOKINAZA 2000FU 270 Vegetarianskych kapsúl

DOCTORS BEST NATTOKINAZA

55.90 EUR 

Arthur andrew FLORAPHAGE 90 Vegetarianskych kapsúl

Arthur andrew FLORAPHAGE

36.50 EUR 

http://www.serrapeptaza.sk/s/24/davkovanie/
http://serrapeptaza.sk/s/29/porovnanie/
Akční produkty

DOCTORS BEST Acai, 500 mg, 120 Veggie Caps

DOCTORS BEST Acai, 500 mg

13.00 EUR 
(360.10 CZK)

DOCTORS BEST VITAMIN D3 2,000 IU 180 sofgelových tabliet

DOCTORS BEST VITAMIN D3 2

10.90 EUR 
(301.93 CZK)

https://obchody.heureka.sk/serrapeptaza-sk/recenze/
Nová registrace
Chcete-li se zaregistrovat jako firma, klikněte na REGISTRACE FIRMY.
údaje o mně
 
 Jméno a příjmení:
 Adresa:
 Město:
 PSČ:
 Stát:
 www:
 E-mail:
 Telefon:
 Mobil:

Dodací adresa vyplňte pouze pokud je jiná než adresa firmy
 Adresa:
 Město:
 PSČ:
 Stát:
 Banka:
 Číslo účtu:
 
přihlašovací údaje
 
 Přihlašovací jméno:
 Přihlašovací heslo:
 Potvrzení hesla:

 Souhlasím s přihlášením k odběru novinek elektronickou poštou (e-mailem) a zpracováním dat pro marketingový účel.

 
7849
Kontrolní kód:
Opište kód z políčka, slouží jako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na založenie údajov do príslušných databáz a súčasne súhlasíte s ich spracovaním v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a definice
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím
a společností EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540, (dále
jen "provozovatel" nebo "prodávající" ) uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního
domu www.enzymovaterapia.sk

1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím
serveru www.enzymovaterapia.sk mezi prodávajícím a kupujícím.

1.3 V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku,
uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a
prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží
nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní
prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, občanského zákoníku a zák. č. 250/2007 Zz o
ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění
pozdějších předpisů.

1.4 Kupujícím (objednatelem) se rozumí v systému zaregistrovaná osoba, která odeslala po vlastní
autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu www.enzymovaterapia.sk, a jejíž
koupené zboží nebo věcná plnění neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci
své podnikatelské činnosti.

1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o
kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný
systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího, obsahující údaje o kupujícím (jméno a
příjmení, úplná přesná adresa , e-mail, telefonní číslo), předmět plnění - název zboží, množství a
jeho cena, místo dodání. V případě, že zboží bude přebírat jiná osoba než kupující, je žádoucí
zaslat identifikační údaje této osoby. Objednávky přijímáme i telefonicky nebo písemně av těchto
také uvádějte všechny výše uvedené náležitosti.

2. Objednávka a kupní smlouva
2.1 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem
požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu. Kompletní a úplnou objednávku
přijatou elektronicky, Vám i elektronicky neprodleně potvrdíme.

2.2 Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.

2.3 Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta a uzavřena
výhradně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti s využitím
webového sídla, elektronické pošty, telefonu, a pod.Zmluvou, jejímž předmětem je prodej zboží, se
rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva. Kupní
smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká na základě závazného potvrzení
objednávky v systému. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou
pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení a tehdy zároveň
vzniká vztah mezi kupujícím a prodávajícím.

2.4 Za podstatné podmínky dohodnuté v době potvrzení se považuje zejména obsah objednávky (přesná
specifikace zboží a jeho množství), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za
zboží, úplná identifikace kupujícího.

2.5 Kupující se zavazuje převzít si objednané zboží a zaplatit za něj sjednanou cenu, s čímž je
výslovně seznámen před odesláním objednávky, a to formulací "Jsem obeznámen, že součástí objednávky
je povinnost zaplatit cenu" uvedenou při vytváření objednávky.

3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením
prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní dohodnuté
podmínky dodání. V případě stornování již potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit
prodávajícímu škodu vzniklou takovým jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody především
v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné zhotovit podle zvláštních požadavků
kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo v případě, že v souvislosti se
zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Náhrada škody může být do výše 50% z
celkové ceny zboží.

3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku, kterou nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní
číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V
případě, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody
o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu
tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 14-ti dnů.

4. Cenové podmínky
4.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 20%
4.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 5 těchto VOP.
4.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: EUR

5. Poštovné
5.1 Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu
náklady spojené s dodáním zboží v paušální výši stanovené v závislosti na hodnotě objednaného zboží
(cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slevách)
takto:
Kurýr - společnost Geis Parcel CZ sro
Kurýr DPD slovakia

- Zásilky kurýrem s hmotností do 3kg ve výši 5,00 Eur s DPH
- Zásilky nad 3kg na základě dohody.
při dodání zboží v celkové hodnotě do 100 EUR s DPH

- Zdarma, pokud hodnota zboží přesáhne částku 100 EUR s DPH
/ SMS avizace, Telefonická avizace, Email avizace, Kompletní Track & Trace na www.baliky.sk /

Slovenská pošta
dle aktuálního sazebníku

5.2 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je
stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.

6. Podmínky a možnost platby za zboží
6.1 Uhrazením dobírky při převzetí zboží vyplacení kurýrovi.

6.2 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další
dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.
6.3 Na základě vystavené zálohové faktury
6.4 Sporopay
6.5 Platební kartou

7. Dodací podmínky
7.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti zboží a provozních možností
prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. Pokud nebude u zboží uvedeno jinak, nebo pokud se
strany nedohodnou jinak, maximální lhůta na vyřízení objednávky bude do 30 dnů od jejího doručení
(kromě vybraných produktech).

7.2 Každý kupující je informován o změnách ve stavu jeho objednávky emailem.

7.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím pošty, kurýrem Geis Parcel sro nebo DPD slovakia na adresu
uvedenou kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu (doklad o koupi výrobku),
písemný návod o způsobu použití a údržby výrobku ve státním jazyce, pokud si to daný výrobek
vyžaduje.

7.4 Vlastnické právo k objednaným výrobkům přechází na kupujícího jejich převzetím a zaplacením
kupní ceny.

7.5 Zboží dodáváme na celém území České a Slovenské republiky.

7.6 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě
předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších
dodacích podmínek dohodnutých mezi kupujícím a prodávajícím (emailem).

8. Odstoupení od kupní smlouvy
Právo na odstoupení od smlouvy
Kupující má právo v souladu s ustanoveními zák. č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji
zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo
obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů odstoupit od této smlouvy bez uvedení
důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi
určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, příp. kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s
výjimkou dopravce převezmete poslední díl nebo kus zboží, které sestával z několika dílů (kusů). Při
uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy
jednoznačným prohlášením - dopisem zaslaným poštou na adresu:
EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540
K tomuto účelu můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který vám jsme Vám zašleme.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od
smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy (oznámení o odstoupení od smlouvy nám
odešlete nejpozději v poslední den uvedené zákonné lhůty).

Důsledky odstoupení od smlouvy
- Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením
smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné
náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení, který
nabízíme.
- Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude
doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem,
jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to
bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.
- Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu.
- Zboží nám zašlete zpět nebo jej přineste na naši adresu nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění
práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zašlete zboží zpět před
uplynutím 14 denní lhůty.
- Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující.
- Informace o odpovědnosti spotřebitele za škodu vzniklou na vráceného zboží: "Odpovídáte pouze za
případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než je nutné ke zjištění
povahy, vlastností a funkčnosti zboží."

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí si strany všechny
vzájemně přijatá plnění. Proto pokud dojde k uplatnění tohoto práva, kupující je povinen dodržet
následující podmínky k vrácenému zboží:
- Vrácené zboží musí být v původním obalu
- Vrácené zboží nesmí jevit známky používání (je možné pouze jeho vyzkoušení)
- Vrácené zboží musí být nepoškozené
- Vrácené zboží musí být kompletní (včetně návodu o způsobu používání, příbalového letáku a podobně,
pokud byly součástí balení výrobku)
- Zboží zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura
- V případě výživového doplňku zboží musí být v neporušeném bale

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
- Prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který
prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
- Prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo
zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
- Prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z
hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
- Prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným
zbožím,
- Provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího;

Vámi vrácené zboží doporučujeme zaslat doporučeně, i pojistit, jelikož neručíme za jeho možnou
ztrátu na cestě k nám ze strany třetího subjektu. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány! V
případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude možné akceptovat úplné odstoupení od
smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

9. Záruční podmínky a Reklamační řád
9.1 Na zboží zakoupené u společnosti EnzyVit s.r.o. sro poskytujeme kupujícímu - fyzické osobě,
záruční dobu 24 měsíců podle ustanovení občanského zákoníku.

9.2 Ke každému zboží je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi), která slouží
zároveň jako záruční doklad.

9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednán,
takové zboží nerozbalujte, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části

9.4 Reklamaci nelze uplatnit na vady výrobku způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo
poškozením ze strany kupujícího. Výrobek nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se
rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro
který byl vyroben). Reklamaci nelze uplatnit ani na vady vzniklé běžným používáním a opotřebením
výrobku.

9.5 Reklamační řád se vztahuje na zboží, zakoupené u společnosti EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána
Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540, u kterého záruční doba 24 měsíců ještě plyne.
Reklamaci uplatňujte prokazatelně uvedením vady výrobku a zasláním tohoto reklamovaného výrobku
prodávajícímu na adresu:
EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540
Upozornění: Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a případně pojistit, jelikož neručíme za jeho
případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou naší společností přebírány, ani
akceptovány !!!.

9.6 Práva kupujícího:
§ 622 občanského zákoníku
Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně
odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud věc nebyla ještě
použita, může kupující namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen
součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za
bezvadnou.
§ 623 občanského zákoníku
(1) Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc
bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší
kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí
vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
(2) Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

9.7. Další bližší informace naleznete v části Reklamační řád.

10. Informace pro kupujícího
- Pokud bude uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím smlouva na dobu určitou (což na prodej námi
nabízeného zboží zatím nerealizujeme), bude délka trvání takové smlouvy individuální a bude uvedena
přímo v konkrétní smlouvě;
- Smlouvy na dobu neurčitou neuzavíráme na prodej námi nabízeného zboží;
- Pro smlouvy na prodej zboží na splátky trvá závazek kupujícího platit třetí osobě (splátkové
společnosti) splátky po celou dobu, na který byla taková smlouva mezi nimi uzavřena;
- Naše společnost nemá zatím vytvořen kodex chování;
- V případě sporných situací mezi kupujícím a prodávajícím vyplývajících z uzavřených kupních smluv,
které nebudou vyřešeny dohodou smluvních stran, je možné postupovat výlučně soudní cestou a domáhat
se práva v občansko-právním řízení.
- V případě podání Vašeho návrhu, připomínky, stížnosti nebo podnětu se budeme těmito neprodleně
zabývat s přihlédnutím k jejich závažnosti a naléhavosti, a po odborném přezkoumání a posouzení Vám
zašleme informaci o výsledku. Na komunikaci s námi můžete využít kontaktní formulář, nebo jinou
formu uvedenou v kontaktech.
- Prodej některých výrobků jsou prodávány ve formě prostredkovania jako bazar, které nám dávají do
komise naši zákazníci. Samozřejmě výrobky mají SK etiketu, jsou v neporušeném obalu, as platným
datem spotřeby a vztahují se na ně všechny výše uvedené podmínky.

11. Odpovědnost za vady na stránce www.enzymovaterapia.sk
11.1 Společnost EnzyVit s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.enzymovaterapia.sk jsou
zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez
předchozího upozornění.

11.2 Společnost EnzyVit s.r.o. může kdykoli změnit výrobky popsané na svých stránkách. Nabídka
výrobků je platná v takové podobě, jak je v době uzavření smlouvy uvedená na web stránce.

11.3. Společnost EnzyVit s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné
škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.

12. Ochrana osobních údajů
12.1 Společnost EnzyVit s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 867, 92522 Veľké Úľany, IČO: 50 157 540 se
plně řídí zákonem č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost
respektuje Vaše soukromí. Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme však znát některá
vaše osobní data. Tyto chráníme před zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme třetímu
subjektu Vaše kontaktní informace a údaje o vašich nákupech.

12.2 Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o
Vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky (tzv.
Newsletter), účastníka ankety a dalších jiných forem registrace potvrzujete, že můžete být
informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nebudete
přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé
zasílané zprávě.

12.3 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení
serveru neznámým pachatelem (Hecker). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla
manipulace s daty.

13. Závěrečné ustanovení
13.1 Veškeré vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy ČR. Ve věcech
neošetřených těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami se uplatní příslušná ustanovení Občanského
zákoníku a zák. č. 102/2014 Sb o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na
základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao
změně některých zákonů.

13.2 Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 15.01.2015

13.3 Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit v případě potřeby a
podle legislativních změn.

14. TYPU Všeobecných Obchodních podmínek (VOP) ze strany kupujícího
Okamžikem kdy kupující na stránkách www.enzymovaterapia.sk klikne na odkaz "REZERVOVAT ZBOŽÍ" byl
seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu, umístěným pod formulářem
objednávky, má se za to, že kupující se řádně seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami, tyto si
prostudoval a tím i akceptoval. VOP se stávají součástí dohody stran.

Souhlasím s těmito podmínkami a chci se zaregistrovat

   Položka  Povinná položka'
EnzyVit Logo
SERRAPEPTÁZA
A DOPLNKY VÝŽIVY
INFORMACE
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
© EnzyVit s.r.o. 2017, Serapeptaza, Vitamin D3, artemisinin, coenzym Q10, Serrapeptaze, Serrapeptaza, Acai, Gingko